Ako nakupovať elektródy?

Zváračka je doma a vy neviete aké elektródy k nej potrebujete? Ak ide o špeciálne elektródy s obalom presne daným podľa typu, tak nie je čo riešiť. Pri elektródach na zváranie ocele však už na výber máte.

Ak máte doma klasickú trafozváračku, čiže transformátor bez usmerňovača, ktorý je zdrojom striedavého prúdu — vyberáte rutilovú alebo kyslú elektródu.

Trafo s usmerňovačom, tyristorový usmerňovač alebo invertor ako zdroje jednosmerného prúdu môžu využiť akýkoľvek typ elektródy (teda aj bázickú).

Potom je potrebné aby ste si dali pozor na doporučenú polaritu (elektróda na (-) alebo (+) póle). Údaj nájdete napísaný priamo na balení elektród a v katalógu výrobcu. Väčšinou “rutilky” a kyslé elektródy idú na mínus a bázické na plus pól.

Rutilová vs. bázická elektróda

Okrem základných pravidiel — rutilová elektróda na trafo, na invertor ktorákoľvek, ešte platí, že ak budete zvárať IBA vo vodorovnej polohe, tak vám pohodlne postačia rutilové, pretože sa dobre zapaľujú a tečú. Ak však plánujete zvárať vo zvislej polohe, potrebujete k tomu bázické elektródy, prípadne elektródy s dvojitým obalom. Bázické sa síce horšie zapaľujú, no netečú a práve preto sú vhodné na zvislé zváranie

Typy elektród

Povedali sme si akú elektródu kedy použiť najlepšie, chýba nám však ešte všeobecná informácia o elektródach samotných, ktorých je na trhu dostupných veľmi veľa druhov a s rôznymi obalmi. Predstavíme si najčastejšie používané.

Rutilový obal elektródy

Umožňuje ľahké zapálenie oblúka a to len s minimálnym rozstrekom zvarového kovu, pričom troska sa odstraňuje veľmi ľahko. Elektróda s týmto obalom je vhodná na zváranie tenkých plechov. Obal je tiež odolný voči vlhkosti.

Kyslý obal

Elektróda s týmto obalom oblúk zapaľuje ľahšie ako bázická, no horšie ako rutilová. V minulosti najznámejší typ obalu, dnes sa používa len minimálne.

Bázický obal

Takéto elektródy sú určené pre náročnejšie zvary ako napríklad pri výrobe tlakových nádob. Ťažšie sa zapaľujú, horšie sa odstraňuje troska a sú citlivejšie na vlhkosť. Zároveň však majú nízky obsah vodíka, dobrú odolnosť voči praskaniu, dokážu zvárať hrubšie materiály s vyššou rýchlosťou. Tento typ je potrebné presušovať a správne skladovať podľa pokynov výrobcu.

Rutil-bázický

Elektróda kombinuje vlastnosti rutilových elektród s vysokou kvalitou zvarového kovu danú bázickými elektródami. Poskytuje najlepšie operatívne vlastnosti pri zváraní kútových zvarov (vo zvislej aj vo vodorovnej polohe).

Celulózový obal

Chráni zvarový kúpeľ pred prístupom vzduchu, výhodou je hlboký závar. Takáto elektróda je vhodná pre všetky polohy zvárania — hlavne však zhora dole vďaka hustému zvarovému kovu. Nie všetky typy zváračiek s ňou dokážu pracovať, zvaroteľnosť všeobecne je obtiažnejšia a rátajte aj s vysokou dymivosťou a tvorbou plynov (existuje aj v kombinácii rutil-celulóza).

Obal na elektróde pre ručné oblúkové zváranie plní viac funkcií, patrí medzi ne hlavne:

 • ochrana tekutého kovu pred prístupom vzduchu – tavením obalu vzniká plyn, ktorý zamedzuje oxidácii zvarového kúpeľa
 • stabilizácia horenia oblúka – oblúk je pokojnejší a ľahšie zapaľuje
 • tvorí trosku, ktorá formuje zvarový kov a spomaľuje jeho chladnutie
 • čistí a dolegováva zvarový kov
 • zvyšuje produktivitu a rýchlosť zvárania (to sa týka iba obalov s pridaným kovovým práškom)

Aký zvárací prúd a zaťažovateľ potrebujem ak mám elektródu o priemere…?

Ako sme si už spomínali — zvárací prúd a zaťažovateľ sú kritériá, ktoré musíte pri výbere zváračky zohľadňovať najviac. Berte do úvahy priemer elektródy, ktorú mienite najčastejšie používať a vynásobte ho číslom 40. Dostanete tak približnú hodnotu zváracieho prúdu, ktorý budete potrebovať so zaťažovateľom min. 60%.

Príklad: pre elektródu s priemerom 2,5 mm je to 2,5 x 40 =100 A pri zaťažovateľovi minimálne 60%. Vyšší zaťažovateľ neškodí, skôr naopak, pri nižších hodnotách sa zváračka bude častejšie prehrievať a vypínať!

Ø elektródy a zvárací prúd v A (ampéroch)

 • 1,6 mm — 30-55 (R-rutilové), 50-75 (B-bazické), 20-45 (C-celulózové)
 • 2,0 mm — 40-70 (R), 60-100 (B), 30-60 (C)
 • 2,5 mm — 50-100 (R), 70-120 (B), 40-80 (C)
 • 3,25 mm — 80-130 (R), 110-150 (B), 70-120 (C)
 • 4 mm — 120-170 (R), 140-200 (B), 100-150 (C)
 • 5 mm — 150-250 (R), 190-260 (B), 140-230 (C)