Elektróda ESAB OK 48.00 1,6 x 300 mm (E 7018)

ESAB

Bázická Elektróda ESAB OK 48.00. Cena €/balenie.

Výrobcovia: ESAB

 29,56 S DPH / balenie

ESAB

ESAB OK 48.00


Spoľahlivá bázická elektróda so všeobecným využitím na zváranie uhlíkových ocelí, uhlíkovo-mangánových ocelí a jemnozrnných uhlíkovo-mangánových ocelí so zvýšenou medzou klzu (235/S235 až P420/S420).
Testované podľa NACE TM0177 a TM0284. Použiteľná na všetky polohy zvárania okrem polohy zvislej zhora nadol. Obal so zníženou navĺhavosťou dáva húževnatý zvarový kov odolný proti praskavosti a s nízkym obsahom vodíka.

  • SFA/AWS A5.1 : E7018 H4 R
  • EN ISO 2560-A : E 42 4 B 42 H5

Chemické zloženie (%)

C Mn Si
0,06 1,1 0,50

Druh prúdu, polarita

druh prudu, polarita: jednosmerny prud zapojenie na + pol, DC +

Typické mechanické hodnoty

 

Podmienky Rm (pevnosť v ťahu) (MPa) Rel (medza klzu v ťahu) (MPa) A 5 (ťažnosť l=5 x d) (%) KV (nárazová práca) (J)/°C
ISO 540 445 29 +20 °C ≥ 140 -30 °C ≥ 70

Poloha zvárania

Poloha zvárania - vodorovná šikmo zhora Poloha zvárania: vodorovná zhora Poloha zvárania: vodorovná na zvislej stene Poloha zvárania: nad hlavou, vodorovná nad hlavou Poloha zvárania: zvislá nahor
Katalógové číslo: 4800162010 x 1,6kg Kategória:
Rozmer Prúd (A) Napätie (V) Výťažnosť (%) Doba horenia (s) Podiel sv. kovu (%) (ks/kg sv.kovu) Výkon návar. (kg/h)
1,6 x 300 30 – 55 22 127 50 0,59 192 0,38
2,0 x 300 50 – 80 24 123 50 0,63 119 0,60
2,5 x 350 80 -110 23 130 56 0,65 62,5 1,0
3,2 x 350 90 -140 23 119 76 0,64 32,3 1,5